MÜŞTERİ SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

MİKA TUR

…………………… HOTEL

0****0 Numaralı Rezervasyon

 

 

PAKET TUR (YURTİÇİ-YURTDIŞI-KÜLTÜR)-KONAKLAMA-ULAŞIM HİZMET VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

İş bu sözleşme Tatlısu Mah. Çetin Cad. Nurettin Duman Sk. No:7 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan ve …………………. no.lu irtibat numarasına sahip Mika Tur Seyahat Acenteliği Ve Turizm A.Ş. (Sözleşmede Mika Tur olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ……………………………….………. adresinde ikamet eden ……………..……..… (Sözleşmede tüketici olarak olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

 

 

Konaklama ………….. ile ………….. tarihleri arasında (toplam …….gece) olacaktır. Konaklayacak kişilerin isimleri …………………, dır. Tüketici, ………………………. isimli tesiste, …………… oda tipinde, ……………. yeme içme konseptinde konaklama yapacaktır.

 

 

SÖZLEŞME BEDELİ: Sözleşme bedeli KDV dahil **** TL'dir.

 

Ödeme Şekli

Peşin Tutar

Taksitli Tutar

Taksit

Aylık Ödeme

EFT & Havale

*** TL

***.00 TL

*

***TL

 

 

İşbu sözleşme, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan voucher, tur programı ve tahsilat makbuzunda (alındı belgesi) belirtilen hizmetleri kapsar.

 

1- Tüm hizmet alımlarında, tur/konaklama/hizmet bedelinin tamamı kayıt anında ödenir. Tüm hizmet alımlarında, tur/konaklama/hizmet bedelinin tamamı kayıt anında ödenir. Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez ve yurtdışı turlarda da vize işlemlerine başlanılmaz. Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35’i, bakiyesinin ise tur/konaklama/hizmetin başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Rezervasyon ile hizmetin başlangıç tarihi arasında 15 günden daha az süre bulunması halinde bedelin tamamı tahsil edilir. Anılan süre içinde belirtilen ödemelerin yapılmaması halinde, rezervasyon iptal edilerek hizmet bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak tüketiciden tahsil edilir. İndirimli Ürün/Özel Ürün veya kampanyalı ürün satın alan tüketici hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Alınmış olan hizmet, erken rezervasyon veya diğer kampanyalar dâhilinde bir ürün ise bakiye ödemenin süresinde yapılmaması halinde, tüketici tüm bedelin tamamı kadar cayma tazminatından sorumludur.

 

2- Sözleşme bedelinde fiyat artışı olması halinde, ilave olarak aradaki fark tüketiciden talep edilmeyeceği gibi, tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin de tüketiciye iadesi söz konusu değildir.

 

3- Tüketici, satın alınan tur/konaklama/hizmete devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareket tarihinden en az 7 gün önce MİKA TUR’a bildirimde bulunarak rezervasyonunu, sözleşme açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda sözleşmeyi devreden ve devralan şahıs/şahıslar, MİKA TUR’a karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Uçak ulaşımlı turlarda ise bu durum taşıyıcı havayolu firmasının iptal ve değişiklik koşulları doğrultusunda değerlendirilir. Özellikle yurtdışı turlarda devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan tüketicilerin vize bedelleri iade olmaz. Paket turu devir alan tüketicilerin ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. Tüketicilerin vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına rağmen, tur başlangıç tarihine kadar ilgili kurumdan vize alamamaları durumda, Mika Tur sorumluluk kabul etmediği gibi, tur bedelinin tamamını devreden ve devralandan (müteselsil olarak) tahsil eder. Hizmeti devralan kişinin, devredenle aynı statüde olmaması halinde, devir gerçekleşmez veya yapılan özel  indirimler kaldırılarak devir işlemi tamamlanır.

 

4- Mika Tur tüketiciden kaynaklanmayan bir sebeple, hizmetin başlamasından evvel veya hizmet sırasında rezervasyonu kısmen/tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Tüketici bu değişiklikleri kabul edebilir ya da Mika Tur’un sunduğu alternatif başka bir hizmeti kabul edebilir. Tüketici değişiklikleri kabul etmediği takdirde ise rezervasyonunu iptal edip, sözleşme kapsamında ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. MİKA TUR gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; kesin kayıtların gerekli yolcu sayısına ulaşılamaması, asgari katılımın sağlanamaması veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ile bu ve benzeri tüm mücbir sebeplerden dolayı rezervasyonu iptal edebilir veya erteleyebilir. Tüketici tarafından tur/konaklama/hizmetin başlamasından 15 gün öncesine kadar yapılan iptallerde, ödediği bedelin tamamı tüketiciye iade edilir. Tüketici tarafından tur/konaklama/hizmetin başlamasından evvel 15 ile 7 gün arasında yapılan iptallerde, rezervasyon bedelinin % 35’ini, 7 günden az bir süre kala yapılan iptallerde, tüketici rezervasyon bedelinin tamamını Mika Tur’a ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Rezervasyon ile hizmet başlangıcı arasında 15 günden daha az bir süre kalması halinde yapılan fesih bildirimlerinde, tüketici ödediği bedelin iadesini talep edemez. Erken rezervasyon ile satın alınan hizmetin devri veya sözleşmenin feshi halinde, tüketici hizmet başlangıcından 7 gün öncesine kadar hizmet bedelinin %35’ini 7 günden sonra ise, hizmet bedelinin tamamını Mika Tur’a ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Yurtiçi turlarda Erken rezervasyon iptal sigortası yaptıran, kültür turlarında erken rezervasyonu iptal güvence paketi alan tüketici(ler), hizmet başlangıcına 72 saat kala kesintisiz iptal hakkını kullanabilir. Tüketicinin erken rezervasyon iptal sigortası veya erken rezervasyon güvence paketi uçak ulaşım bedellerini kapsamamaktadır. Tüketicinin özel ürünlerde hizmetin başlamasına 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, tüketiciye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir. Tüketici, hizmetin başlamasından 59-31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde rezervasyon bedelinin %25'ini, 30-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde tur bedelinin %50'sini, 14-07 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %75'ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını Mika Tur’a ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Alınmış olan hizmet, yılbaşı, sömestre, bayram dönemi gibi özel dönemler veya diğer kampanyalar dâhilinde bir ürün ise, sözleşmenin yukarıdaki maddeleri geçerli değildir. Bu durumda tüketicinin iptal, iade hakkı bulunmamaktadır. Yurtdışı seyahatlerinde yapılan iptallerde, vize alınmış ise, vize bedeli iade edilemez. Uçak ulaşımlı turlarda, tüketicinin iptal talebinde, bu durum taşıyıcı havayolu firmasının iptal ve değişiklik koşulları doğrultusunda değerlendirilir. Tüketicinin hizmetin değiştirilmesine yönelik talebi halinde, bu değişikliğin Mika Tur tarafından uygun bulunması şartıyla, önceki alınan hizmetle, yeni talep etmiş olduğu hizmet arasında fiyat farkı var ise tüketici aradaki farkı, değişiklik talebinin kabulüyle birlikte derhal Mika Tur’a ödemek zorundadır. Ancak yeni hizmetin fiyatı, bir önceki hizmet fiyatından düşük ise Mika Tur aradaki farkı tüketiciye iade edecektir. Tüketici, kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının tur/konaklama/hizmet dönemine denk gelen 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelemesi koşuluyla, rezervasyon iptal talebi kabul edilir ve rezervasyon için ödediği tutar kendisine iade edilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce ibraz edilecektir. Bu durumun turun devamı sırasında gerçekleşmesi halinde mazeret, tüketicinin turdan ayrılmasından itibaren en fazla 1 gün içinde Mika Tur’a belgesiyle birlikte sunulmalıdır. Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı tur/konaklama/hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Mika Tur tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

 

5- Mika Tur ve tüketici bu sözleşmeden dolayı doğan yükümlülüklerini gereği gibi ifa edeceklerdir. Paket tur esnasında, Mika Tur’un sözleşmenin esaslı unsurunu oluşturan hizmetlerden birini veya birkaçını sağlayamayacağının anlaşılması durumunda, MİKA TUR paket turun devam etmesi için tüketiciye ilave masraf gerektirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler yaparak sözleşmede yer alan hizmetler ile sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz. Ancak söz konusu düzenlemeleri yapmak mümkün değil ya da alternatif düzenlemeler tüketici tarafından kabul edilmez ise, Mika Tur, tüketicinin sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren, ödemiş olduğu tüm bedeli tüketiciye iade eder. Mika Tur, sözleşmeden dönülmesine kadar ifa etmiş olduğu edimler için, tüketiciden hizmetten faydalanma oranında bedel isteme hakkına sahiptir. Mika Tur’un sözleşmeyi kısmen veya tamamen ihlal etmesi halinde ödenecek tazminatın hesaplanmasına Türsab Kütahya Çizelgesi uygulanır.

 

6- OTOBÜSLE ULAŞIM: Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. Tüketici seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu mevzuat ve teamüllerine uymakla mükelleftir. Tüketiciye ait bagajların MİKA TUR’a ait araçlarda kaybı veya hasarı durumunda, kayıp ve hasar tutanağı düzenlettirilmesi koşuluyla, kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, rezervasyon bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının azami 1/2'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak MİKA TUR tarafından eşya sahibi tüketiciye ödenir. Ulaşıma ilişkin diğer tüm detaylar voucher/broşürde düzenlenerek, tüketiciye iletilmiştir.

UÇAKLA ULAŞIM: Charter uçuşları ile ilgili düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan havayolları bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi, havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapabilir. Satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeni ile Mika Tur sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez. Charter yani tarifesiz olarak satın alınan uçak biletlerinin iptali durumunda, bedel iadesi uçak biletinin özelliği nedeniyle yapılamaz. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil havacılık kanunu, Türkiye’nin dahil olduğu Uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, Yönetmelik, genelge ve tebliğler tatbik olunur. Mika Tur, havayolu ile tüketiciler arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 tarihli Lahey Protokolüne tabidir. Tüketici(ler) saat değişikliği riskini bilerek ve kabul ederek turları satın aldıklarını taahhüt eder. Aracı Kurum statüsündeki Mika Tur, bu tür değişikleri haber aldığı an en kısa sürede tüketiciye bildirmekle yükümlüdür. Herhangi bir aksilik yaşanmaması için tüketicinin de uçuştan en az 48 saat önce Mika Tur’u arayarak uçuş saatini teyit etmesi gerekmektedir. Uçaklı ulaşımlarda, tüketiciye sunulan havayolu firmasının bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerli olup, Mika Tur’un sorumluluğunda olmadığı açık bir şekilde tüketici tarafından kabul edilmiştir.

KONAKLAMA HİZMETLERİ: Tüketici, sözleşme kapsamında hizmet alınacak tesis hakkında her türlü bilgiyi gerek Mika Tur’a ait web adreslerinden ve/veya gerekse Mika Tur satış temsilcilerinden alıp, gerekli tüm incelemeyi yaptıktan ve okuduktan sonra imzaladığını kabul ve beyan eder. Tesisin konaklamanın başlayacağı tarihte hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, Mika Tur tüketiciyi hizmet satın aldığı tesisle aynı kategoride olan bir tesiste konaklatmak üzere teklifte bulunabilir. Tüketici böyle bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için ödediği toplam bedeli geriye alma hakkına sahiptir. Paket turlarda geçerli olan geceleme sayısıdır. Paket turun konaklama yapılacağı ilk gece birinci gün ve birinci gece şeklinde sayılmaktadır. Ulaşım araçlarının mücbir sebeplerden veya hava yolu firmasının yapacağı rötarlardan doğan gecikmesinden dolayı tüketicilerin gün ışığından faydalanamaması Mika Tur’un sorumluluğunda değildir. Tüketicinin konaklama yaptığı tesiste olabilecek herhangi bir bagaj, değerli eşya ve benzeri kayıp hallerinde, gerekli tutanakları ilgili kolluk kuvvetlerine tutturması tüketicinin sorumluluğundadır. Bu ve benzeri durumlardan dolayı Mika Tur sorumlu tutulamaz. Tüketicinin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle alınan hizmeti sonlandırması halinde, Mika Tur yetkilisine ve konakladığı otele, hizmetin sona erme sebeplerini yazılı olarak ve derhal bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunur. Bu durum tüketicinin ikame hizmet, bedel iadesi ve diğer sair tazminat haklarını ortadan kaldırır.

 

7- Satın alınan hizmete, VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ dahil değildir. İşbu maddelerin konusu, MİKA TUR ile yurtdışı turuna katılacak olan müşterinin, yurtdışına çıkış için gerekli vize takip işlemini Mika Tur’un üstlenmesini talep etmesi nedeniyle, Mika Tur’un çalıştığı yetkili acente tarafından tüketiciye verilecek vize hizmetine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir. Vize başvurusu için gerekli olan evraklar ve vize masrafları ile vize hizmet bedeli, ilgili Konsolosluğun bildirdiği şekilde eksiksiz olarak, tur hareket tarihinden en geç 30 gün önce müşteri tarafından MİKA TUR ve Mika Tur’un talebi doğrultusunda acenteye teslim edilmelidir. Teslim edilen pasaportun gezinin başlangıç tarihinden itibaren en az 6 aylık geçerlilik süresinin bulunması zorunludur.

Tüketicinin MİKA TUR veya yetkili acentasına pasaport teslim etmesi durumunda; tüketici konsolosluk talep ettiği takdirde şahsi başvuruyu evraklarıyla beraber verilen gün ve randevu saatinde konsolosluğa müracaat edeceğini kabul ve beyan eder.

Tüketicinin MİKA TUR veya yetkili acentasına pasaport ve evraklarını teslim edip, teslim edilen evrakların konsoloslukça yetersiz veya eksik görülmesi durumunda;

Konsolosluk tarafından tüketiciden eksik evraklara mahsuben talep edilen evrakların belirtilen süre zarfında teslim edilmemesinden doğan tüm yükümlülükler tüketiciye aittir. Bu sebeple alınamayan vizeler MİKA TUR ve yetkili acentasının sorumluluğunda olmayıp, yapılan harcamalar geri iade edilemez.

 

Tüketici, tüm evrakları zamanında teslim etmiş ve acenta zamanında başvuru yapmış olmasına rağmen Konsolosluk tarafından başvuru reddedilirse veya yine taraflardan kaynaklanmayan nedenlerle, ilgili konsolosluk tarafından turun başlangıç gününe kadar pasaportlar teslim edilmezse, Mika Tur veya acentanın sorumluluğu doğmayacaktır. Mika Tur, yetkili acenta ve tüketici tüm sorumluluklarını yerine getirmiş olmasına rağmen vize başvurusunun konsoloslukça reddi durumunda, turun başlangıç tarihinden 10 günden az zaman kala gerçekleşirse, MİKA TUR, tur bedelinin, vize masraf ve hizmet bedelinin tamamını alma hakkına sahip olacaktır. Tüketicinin hüsnüniyet (vergi borcu, askerlik durumu, yurtdışına çıkış yasağı, kara liste olma durumu vb.) kurallarına aykırı olan hareketleri neticesinde vizenin alınamaması durumunda MİKA TUR’un veya yetkili acentasının sorumluluğu olmayacaktır.Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış olmasına rağmen, gidilen ülkede herhangi bir nedenle içeri sokulmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye’den çıkışına izin verilmeyen müşterilere herhangi bir geri ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan MİKA TUR veya yetkili acentası sorumlu olmayacaktır. Tüketici yasal mercilerde kabul edilecek şekilde tahribatsız, deformasyonsuz geçerli pasaport bulundurmakla yükümlüdür. Pasaporttaki tahribat veya deformasyondan kaynaklı ülke çıkış ve girişlerinde yaşanacak olan seyahat iptallerinden MİKA TUR sorumlu tutulamaz.Katılacakları tura ait ülkelere vizesi olduğunu beyan eden veya vize işlemlerini bizzat kendisi takip edeceğini belirten tüketici, vize işlemlerinin gerçekleşmemesini ileri sürerek sözleşmeyi feshedemez, sorumluluk tüketiciye aittir. MİKA TUR veya yetkili acentasının hiçbir şekilde konsolosluklar üzerinde yaptırım gücü veya edinimlerini taahhüt edebilme yetkisi yoktur. Konsolosluklardaki gecikmelerden MİKA TUR aracı kurum olması sebebiyle kendi veya yetkili acentası sorumlu değildir. Konsolosluk tarafından iade edilen belgeler MİKA TUR veya yetkili acenta tarafından tüketiciye teslim edilir. Konsolosluğun vize vermemesi halinde Mika Tur’un herhangi bir sorumluluğu olmayıp, “neden vize alınamadığı” yasal olarak konsolosluk beyanına dayanır.

 

8- Mika Tur, işbu sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin ön bilgiler içeren broşürü/voucherı tüketiciye sözleşmenin 10.maddesinde belirtildiği şekilde iletmekle yükümlüdür.

Paket tur programlarında ücrete dahil tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Tüm paket turlarda ekstra tur ücretlerine ve içeriklerini gidilen şehir ve ülkelerdeki yerel acenteler belirlemekte ve önermektedir. Ekstra turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, yapılmaması nedeni ile Mika Tur’dan hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez.

Tüketici; rehber, tesis, ulaşım aracı, aracı acente ve Mika Tur yetkilileri ile sigorta şirketinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını; üçüncü kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder. Tüketiciden kaynaklanan durumlar ile üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerden Mika Tur sorumlu değildir.

18 yaşından çocuklar annesi ile seyahat ediyorsa babasından, babası ile seyahat ediyorsa annesinden, üçüncü bir kişi ile seyahat ediyorsa hem annesinden, hem babasından muvafakatname almak zorundadır. Kıbrıs'a sadece fotoğraflı resmi kimlik ile uçuş yapılabilir. (Ehliyet, evlilik cüzdanı vb. geçerli değildir.)

Hizmetin paket tur olması halinde paket turun eksik ya da hiç verilmemesi halleri 1618 sayılı Yasa’nın 12.maddesi gereğince sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır. Tüketici, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere, paket tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde, çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ve tedavi masraflarını sigortalatabilir.

 

9- Kredi kartıyla hizmet satın alan tüketiciler erken ödeme, taksit azaltma taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmaları gerekmektedir. Tüketiciler kredi kartı ile taksitli olarak aldıkları hizmetin herhangi bir sebebe bağlı olarak iptal ettirdiklerinde MİKA TUR kredi kartından almış olduğu bedeli yine tüketicinin kredi kartına iade edecektir. Yapılan iade işlemi bankaların iş kurallarına göre tüketicinin kartına iade edilir. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, Mika Tur’un herhangi bir yükümlülüğü ve müdahale imkanı bulunmamaktadır.

 

10- Mika Tur, tüketiciye yapacağı tüm bilgilendirmeleri yazılı olarak elden veya kalıcı veri sağlayıcısı aracılığıyla (elektronik posta, kısa mesaj, disk, cd/dvd, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) yapabilecektir. Tüketici, özen borcu gereği sözleşmenin hiç yada gereği gibi ifa edilmemesi halini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği veya ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Mika Tur’a bildirmekle yükümlüdür. Bu süreden sonraki yapılacak bildirimler geçersiz sayılacaktır. Tüketici, rezervasyon esnasında Mika Tur çalışanlarına ve/veya web sitelerine vermiş olduğu; e-mail, cep telefonu, faks vb. bilgilerine, Mika Tur ve web sitelerinin kampanya duyurusu amaçlı yapmış olduğu bülten gönderimlerine izin verdiğini kabul ve beyan eder. Tüketicinin kendi iletişim kanallarına yapılan bildirim ve duyuruları istemediğini beyan etmesi halinde, Mika Tur elektronik posta, sms, faks ve posta gönderimlerini sonlandıracağını taahhüt eder.

 

11-İş bu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili tüm Türkiye Cumhuriyeti İstanbul icra dairesi ve mahkemeleri, Tüketici hakem heyetleri ve yasa ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlar yetkilidir.

 

Sözleşmenin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır. İşbu sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olup, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda 6502 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

 

Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan iş bu voucher’a sebep olan paket tur ve münferit rezervasyon hizmetleri sözleşmesi taraflarca tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş, okunmuş, kontrol edilerek kabul ve teyit edilmiştir. Sözleşme kendisiyle yapılmamış ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi imzalaması/elektronik ortamda onay vermesiyle sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Mika Tur’un sözleşme yapılan tüketici(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rücu hakkı saklıdır.

Ek: Voucher, hizmet bilgisi/tur programı, alındı belgesi.

 

 

 

 

Müşteri İlişkileri İrtibat: (0216) 531 14 60
Müşteri İlişkileri Fax: (0216) 532 09 94
Email : sozlesme@mikatur.com
Çağrı Merkezi : 0850 333 33 33


ACENTA:
SATIŞ TEMSİLCİSİ:

 

HİZMET ALAN(LAR) ADINA VOUCHER / SÖZLEŞMEYİ İMZALAYAN Adımıza düzenlenmiş olan bu voucher'ı, sözleşmenin tüm sayfalarını, Türsab Kütahya Çizelgesini,katalog ve web sitesini ; okuyup, anlayıp ,kabul ederek birer nüshalarını teslim aldım.

 

 

İMZA

 

mika tur
Adres: Tatlısu Mah. Çetin Cad. Nurettin Duman Sk. No:7 Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Telefon: 444 0 484Mail: info@mikatur.com
TÜRSAB - IATA - ISO 9001:2008
Hedef Grup
www.hedefgrup.com
Mika Tur bir Hedef Grup iştirakidir.
Referans No :

Tatil Adresiniz Tatil Budur

Bizler, siz misafirlerimizin vermiş olduğu güven ile turizm sektörüne atmış olduğumuz imzalarımız ile devrim yaratmaya devam ediyoruz. Güçlü ve teknolojik alt yapımız ile yurt içi ve yurt dışı tatil planınızı daha kolay yapabilmeniz için tek bir aramada (otel + uçak + transfer) tüm planınızı önünüze getirecek bir arama motoru yaparak bize olan güveninizi Türkiye'de bir ilke daha imza atarak boşa çıkarmadık. Türkiye genelinde bir çok tatil turları ve bunun haricinde sitemizde gördüğünüz tüm yurtiçi tesisler, Kıbrıs Otelleri, termal ve kayak tesisleri, balayı tatiline özel indirimlerin yanısıra; turlar, uçak bileti, yurtdışı turları, araç kiralama, hava limanından ve otogarlardan otelinize kadar olan transfer hizmetlerini online olarak almanıza imkan sunuyor. Bu hizmetlerin hepsini online olarak yapabilmemiz için sizlerden aldığımız güven desteğinden dolayı, Mika Tur ailesi olarak siz değerli misafirlerimize teşekkürlerimizi borç biliriz.