Yurtiçi Seyahat Sağlık Sigortaları

Yurtiçi Extreme (Kayak) Sporlar Seyahat Sağlık Sigortası

Teminatlar Yurtiçi TL
Tıbbi Tedavi 2.500
Arama ve Kurtarma 10.000
Tibbi Nakil ve geri dönüş 1.500
Cenaze Nakli Dahil
Hukuki Danışmanlık Dahil
Acil Mesajlar Limitsiz
Genel Bilgi Limitsiz
Nakit Avans 1.500
Tıbbi Danışmanlık Dahil
Kanuni İşlemlerle ilgili Kefalet 5.000

Tıbbi Tedavi

Sigorta süresince bir spor kazası durumunda ve bu poliçe kapsamında acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi veya yaralanması durumunda, Asistans şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını ödeyecektir. Kapsam içerisinde olan sporlarla ilgili ya da acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi durumunda, Türkiye sınırları içerisine ise 2.500 TL’ye kadar tıbbi, farmasotik ve hastane giderlerini kapsam içerisinde olacaktır

Tıbbi Nakil

Bir kaza durumunda, doktor tavsiyesi üzerine Asistans Şirketi yaralıyı kaza yerine en yakın ve en iyi donanımlı hastaneye ulaşım ödemesi ve tıbbi tedaviyi organize edecektir. Sigortalı yattığı hastanede 7 günden fazla kalması ve yanında refakatçi gerekiyorsa, Asistans Şirketi sigortalı tarafından istenilen bir yakınının seyahat organizasyonunu yapacaktır.

Yaralı Sigortalının Geri Gönderilmesi

Asistans Şirketi Yaralı Sigortalının seyahat tarihi ilan edildiğinde, Sigortalıyı Türkiye’de ikamet ettiği yere gönderme ve ödeme organizasyonunu üstlenecektir.

Arama ve Kurtarma

Asistans Şirketi durum nedeniyle sigortalı ve beraberindeki kişileri kurtarma ve araştırma giderlerini Türkiye içinde olay başına 10.000 TL ye kadar kapsamı içindeki sporlarda karşılamaktadır.

Cenazenin Ulaştırılması

Sigortalı’nın bu poliçe kapsamındaki bir durum nedeniyle vefatı halinde Asistans şirket; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet adresindeki defin yerine naklini organize edip ödemeyi yapacaktır. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

Hukuki Danışmanlık

Spor esnasında,sigortalıya bedensel zarar getirecek bir kaza geçirirse,sigortalı kaza sorumlusuna karşı yasal işlem başlatır.İlk mahkeme haricinde sigortacı gerekirse,kaza sorumlusuna dava açacaktır. Kanuni İşlemlerle İlgili Kefalet Spor esnasında sigortalı, yerel makamlar tarafından cezai bir kefalet bağı ödenmesine tabi ise, Asistans Şirket yutiçinde ise 5.000 TL ye kadar karşılar. Sigortalı, bu madde çerçevesinde yapılan ödemeleri faturayı aldıktan sonra 15 gün içinde asistans şirkte iade etmekle yükümlüdür.

Nakit Avans

Cüzdan, kredi kartı, bagaj kaybı veya çalınması, beklenmeyen hastalık ve kaza gibi durumlarda Sigortalı’nın ilk acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yurtiçinde 1.500 TL limit dahilinde borç olarak nakit avans verilecektir. Bu tutar Sigortalı’ya verilmeden önce Sigortalı’nın yetkilendirdiği bir kişinin bu tutarı Şirket’e ödemesi veya bir belge ile garanti etmesi gereklidir. Sigortalı, her durumda yetkili mercilerden acil durumla ilgili onaylı bir rapor sağlamalıdır.

Tıbbi Danışmanlık

Sigortalı’nın karşılaştığı sağlık problemi konusunda asistans şirket Tıbbi Ekibi tarafından bilgi verilir.

Acil Mesajların İletilmesi

Sigortalının talebi üzerine Asistans Şirket, yukarıdaki tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.

Aşağıda belirtilen koşulların ve sporlar dışında kalan, amatör olarak yapılan her türlü spor teminat dâhilindedir.

 • Spor federasyonları veya benzeri organizasyonlar tarafından düzenlenen yarışlara veya turnuvalara katılmak, Sigortalı’nın yarışlara, sportif faaliyetlere hazırlanma veya eğitim testlerine katılmasının sonucunda meydana gelen durumlar teminat dışıdır.
 • 6000 m üzerinde dağcılık, yarış kızağı, olimpiyat luge, tehlikeli hayvan avcılığı, iskelet, mağaracılık, hava sporları teminat dışıdır.
 • Uygun ek prim ödenmiş ise motor sporları ve hava sporları da teminat kapsamındadır.

1. SOMPO JAPAN Sigorta ve Asistans Şirket, Poliçe döneminin sona ermesinden sonra hiçbir yardım konusunda sorumlu olmayacaktır

2. SOMPO JAPAN Sigorta’nın ve Asistans Şirket’in, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır:

Bu poliçe aşağıdaki olaylardan biri tarafından kaynaklanan herhangi bir hasar veya kaza ödemez.

 • Bir doktor tarafından sipariş edilen ilaçlar, uyuşturucu veya ilaç kullanımı
 • Alkollü devlet yasaklarına uyulmaması, resmi kurumlara saygı gösterilmemesi.
 • İntihar ya da intihar girişimi, kişinin kendini yaralaması yaralanma,
 • Savaş motorları, silah, av için kullanılanlar da dahil olmak üzere, işlem ya da bakımının yapılması
 • Bahis katılımı suçları, kavgalar (kendini savunma durumunda dışında),
 • Tabii felaketler ile bu poliçenin yerine getirilmesi imkansız hale getiren ve özel olarak yasaklanması, yerel, ulusal veya uluslararası makamlar tarafından karar verilen durumlar.
 • İç veya dış savaşlar, ayaklanmalar grev, terör veya sabotaj davranışları.
 • Herhangi bir radyoaktif belirtisi.
 • Spor federasyonları veya benzeri organizasyonlar tarafından düzenlenen yarışlara veya turnuvalara katılma, bu yarış ve turnuvalar öncesinde veya sırasında hazırlık, kamp dönemi, eğitim süreci esnasında oluşabilecek hasarlar kapsam dışındadır.
 • 6000 m üzerinde Dağcılık, yarış kızağı, Olimpik luge, tehlikeli hayvan avcılığı, iskelet, dahil olmak üzere Mağaracılık, Hava sporları (hava spor ek prim ödenerek kapsam içerisine alınabilmektedir): Kitesurf, yamaç paraşütü, Microlight, Delta kanat, paraşüt, planör vb .. sporlar, motor sporları (motor sporları ek prim ödenerek kapsam içerisine alınabilmektedir): motosiklet, Quad, Snowmobile, vb ...
 • Doğa ve macera hücumuna amatör katılımı için asistans şirketinin ön onayının alınması gerekmektedir.

3. Avrupa dışındaki ülkelerden hava ambulansı ile tıbbi nakil.

4. SOMPO JAPAN Sigorta ve Asistans Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:

a) SOMPO JAPAN Sigorta ve Asistans Şirket yetki vermeden, Sigortalı tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları. (Sigortalı'nın genel şartlar ve istisnalar çerçevesinde hareket etmemesi halinde, acil durum için yaptığı hiçbir masraf kendisine geri ödenmeyecektir.)

b) Sigortalı hasarın meydana geldiği andan itibaren hiç bir işlem yapmadan ilk olarak poliçe üzerinde belirtilmiş olan asistans şirketi aramakla yükümlüdür. Aisistans şirketin aranmaması durumunda teminatlar geçersiz sayılacaktır.

c) Poliçenin coğrafi limitleri dışında, seyahat sona erdikten sonra ve Sigortalı Daimi İkamet Ülkesi'ne döndükten sonra oluşan masraflar.

d) Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.

 • Savaş olan ülkeler teminat dışı olup ülke adı poliçede belirtilmemiş olsa dahi teminat verilmez.
 • Yurtiçinde 86 yaş ve üzerindeki kişiler için teminat verilmemektedir.
 • Sigortalının asistans teminatlarından faydalanmasına yönelik taleplerde 0 90 212 370 29 29 no’lu telefon numaralarının aranması ve yönlendirme alınması hizmetlerden faydalanılması için ön koşuldur.
 • Yanlış beyanda bulunulması durumunda poliçe geçerli sayılmayacak ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
 • Doğuştan gelen ve/veya önceden tanısı konmuş hastalık tanı ve tedavi süreçleri teminat haricidir.
 • Uluslararası taşımacılık şirketlerinde şoför olarak çalışan kişilere poliçe düzenlenememektedir.
 • Poliçede yer alan tüm ingilizce ifadeler ve/veya aşağıdaki asistans teminatlarının ingilizce metinleri serbest çeviri olup; çeviriye ilişkin herhangi bir anlaşmazlık halinde türkçe metinler geçerli olacaktır.
 • Şuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum
 • MI, Aritmi, Hipertansiyon Krizler: Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi bozukluğu türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek derecede yükselmesi.
 • Zehirlenmeler(hayati tehlike arz eden durumlarda geçerlidir)
 • Ciddi Genel Durum Bozukluğu: Yaşlılık, besin yetersizliği, yetersiz bakım, uzun süren ağır hastalık vb. nedenlerle kişinin sağlığının genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulması.
 • Trafik Kazası
 • Ani Felçler
 • Migren (Kusma, Şuur Kaybıyla Beraber olan Baş ağrıları olması durumunda geçerlidir)
 • Astım Krizi, Akut Solunum Problemleri
 • Yüksek Ateş: Zehirlenme, infeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut ısısının konvizyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek derecede (Ortalama 39,5 °C ve üzeridir) yükselmesi.
 • Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar: Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol açabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon düşmesi durumları.
 • Akut Batın: Mide, bağırsak gibi içi boş organların delinmesi, tıkanması ya da düğümlenmesi, iltihaplanması, vb. gibi acil müdahale gerektiren durumlar.
 • Yüksekten Düşme(hayati tehlike arz eden durumlarda geçerlidir)
 • Ciddi İş Kazaları, Uzuv Kopması
 • Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi: Sinir sistemi fonksiyonları dolayısıyla da yaşamsal fonksiyonları etkileyebilecek, beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif hastalıklar.
 • Elektrik Çarpması
 • Ciddi Göz Yaralanmaları(göz kaybına neden olacak durumlarda geçerlidir)
 • Kurşunlanma, bıçaklanma, kavga, terör, sabotaj, vb(faili belli olmayan durumlarda geçerlidir)
 • Akut Psikotik Tablolar: Aşırı saldırganlığa yol açan nörolojik ya da psikolojik rahatsızlıklar.
 • Suda Boğulma
 • Donma, Soğuk Çarpması
 • Isı Çarpması
 • Ciddi Yanıklar
 • Diabetik ve Üremik Kanama: Diabet (şeker hastalığı) ve böbrek yetersizliğinin neden olduğu bilinç bulanıklığından başlayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar girebilecek durumlar.
 • Genel Durum Bozukluğunun Eşlik Ettiği Dializ Hastalığı
 • Akut Masif Kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek boyutlarda iç veya dış kanamalar.
 • Omurga ve Alt Extremite Kırıkları: Büyük dış veya iç kanamaya yol açan bacak kırıkları ve her türlü omurga kırıkları.
 • Tecavüz
 • Dekompresyon (Dalgıç) Hastalığı: Halk arasında vurgun yemek olarak tabir edilen durum.

YURTİÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI

1) Tıbbi Tedavi Teminatı
2) Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli
3) Geri Dönüş Seyahati
4) Sigortalının Cenazesinin Nakli
5) Bagaj Kaybı veya Hasarı
6) Seyahat Acentesinin İflası ve Taahhütün Yerine Getirilememesi
7) Katılımcının Tur İptali

TEMİNAT LİMİTİ

• Tıbbi Tedavi Teminatı + Gıda Zehirlenmesi + Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli + Geri Dönüş Seyahati + Sigortalının Cenazesinin Nakli Limit: Azami 2.000.-TL
Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamındaki acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi (acil hastalıklar listesi ek-1 de sunulmuştur) veya yaralanması durumunda, April Türkiye; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları SOMPO JAPAN Sigorta namına ödeyecektir. April doktorları tarafından onaylanmış vakalara ait ilaç reçeteleri dışında ilaç masrafları teminat haricidir. Poliçenin başlangıcından önce sigortalıda var olan hastalıklara ilişkin yapılacak tedaviler teminat kapsamı dışındadır.
Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli Sigortalının ani hastalığı veya yaralanması durumunda, kara ambulansı ile uygun olan en yakın tıbbi merkeze gitmesi için gereken giderleri karşılamayı poliçede belirtilen limit ile taahhüt eder.
Geri Dönüş Seyahati Sigortalının ani hastalığı veya yaralanması durumunda Daimi İkametgâhına dönüş masraflarını poliçede belirtilen limit dâhilinde ödemeyi taahhüt eder. Dönüş vasıtası turda belirtilen tarifeli vasıta tipi (uçak, otobüs vb.) olacaktır.
Sigortalının Cenazesinin Nakli Sigortalının tur sırasında vefatı durumunda cenazenin ikametgâh adresine naklini poliçede belirtilen limit ile üstlenir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışıdır.
Bagaj Kaybı veya Hasarı Limit: Azami 150 TL Yurtiçi tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde Havayolu Şirketi'nce belirlenen süre içerisinde (Minimum 21 gün) bulunamaması durumunda havayolunun kayıp, zarar ya da çalınma raporu şartı ile SOMPO JAPAN Sigorta sigortalıya 150 TL dâhilinde ödeme yapacaktır. Şirket tarafından ödenecek tazminat tutarı, sorumlu havayolu şirketinin ödemiş olduğu tazminat tutarından ve gecikmeli bagaj maddesindeki tazminat tutarından düşülecektir. Sigortalı, bagaj içeriğinin listesini, tahmini fiyat ve alış tarihlerini, havayolu şirketinden alınan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür. Para, mücevher, kredi kartı, nakit para, seyahat çeki, kasa fişi, özel doküman, pul ve benzeri eşyalar bu teminatın kapsamı dışındadır. Seyahat Acentesinin İflası ve Taahhütün Yerine Getirilememesi Bu poliçede sigorta ettiren olarak yer alan Seyahat acentesinin iflası halinde katılımcıya karşı sattığı turdan kaynaklanacak sorumluluğu Türk Mesleki Sorumluluk Genel şartları A1.b klozu dâhilinde, A4.3.b maddesi hilafına belirtilen limitlerle temin edilmektedir. Hizmetlerdeki eksiklikler ise Kütahya Çizelgesinde belirtilen hesaplama yöntemi ile hesaplanacak olup buradaki oranlar üzerinden ödenen tur bedeli geri ödemesi yapılacaktır. Ödeme katılımcıya (yurtiçi seyahat sağlık sigortası sigortalısına) yapılacaktır. Seyahat acentesi iflası için olaybaşı ve yıllık toplamda 100.000.-TL ile teminat verilmiş olup; teminat beher katılımcı için kendi tur bedeli ile sınırlıdır.
Taahütün yerine getirilmemesi ise Kütahya çizelgesindeki oranlar dâhilinde beher katılımcı için kendi tur bedeli ile sınırlıdır.
A)Seyahat Acentesinin İflası
Limit: Katılımcının Tur Bedeli ile Sınırlıdır.
Sigortalının paket tur kapsamında seyahat acentesi vasıtasıyla yapacağı seyahat ve konaklamalarda ve sigortalının bedelini ödemiş olması kaydıyla; Acentenin iflas etmesi ve iflasın kanunen yetkili mercilerce ilânı, Acentenin kamu güvenliği nedeniyle kamu otoritesince faaliyetlerinin durdurulması halleri hariç, grev, lokavt ve halk hareketleri sonucu seyahatin fiilen yapılamayacağının veya tamamlanamayacağının ortaya çıkması halinde seyahat başlamadıysa ödenen paket tur bedeli poliçe teminatı dâhilinde; seyahat başladıysa katılımcının başlangıç noktalarına dönmelerinin organize edilme bedelleri poliçe teminatı dâhilinde ödenir. Tazminatı talep edebilmek için, sigortalının talebini tevsik edecek tüm belgelerle birlikte, makbuz, fatura ve benzeri kanunen geçerli sayılan ödeme ve ispat belgelerini ibrazı şarttır. Acentenin kasten sebep olduğu her türlü olay teminat haricidir. Sigorta teminatı, organize edilen tura ait gezi sözleşmesinin imzalanarak, tur bedelinin kısmen veya tamamen ödenmesi (satışı) ile başlar ve katılımcıların turu tamamlamaları ve başlangıç noktasına dönmeleri ile sona erer.
B)Taahhütün Yerine Getirilmemesi
Limit: Katılımcının Tur Bedeli ile Sınırlıdır.
Satılan turların, gezi sözleşmesinde yer alan unsurları içermemesi veya ürünün özelliği gereği taşıması gereken asgari özelliklere sahip olmaması durumunda, bu eksiklikler nedeniyle, tur bedelinin, TÜRSAB, Turizm Bakanlığı veya yargı kararı ile katılımcıya, TÜRSAB Turizm Tüketicileri Talepleri Değerlendirme Çizelgesi (Kütahya Çizelgesi) kapsamında ve teminat limitleri dâhilinde, iadesini kapsar. Taahhüdün yerine getirilmemesi teminatı gerçekleşmiş seyahatlere ilişkin olarak tüketicinin satın aldığı seyahat paketine bağlı hizmetlerin değerlendirilmesinde uygulanır. Gerçekleşmeyen, henüz başlamamış olan turlara ilişkin bu teminat geçerli değildir. TÜRSAB Turizm Tüketicileri Talepleri Değerlendirme Çizelgesi (Kütahya Çizelgesi), seyahat acentalarının paket turlarında tüketicilere taahhüt edilen ya da olması gereken hizmetlerin aksaması ya da eksik yerine getirilmesi hallerinde tüketicilerin bedel iade taleplerinin değerlendirilmesinde yararlanılacak bir kaynak niteliğindedir. Hesaplama yontemi, hizmetlerdeki eksiklik durumunda uygulanacak iade oranlarının yer aldığı hesap cetveli TÜRSAB Turizm Tüketicileri Talepleri Değerlendirme Çizelgesi (Kütahya Çizelgesi)nde yer almaktadır.
Katılımcının Tur İptali: Katılımcı seyahat acentesine ödemesini gerçekleşmiş ise seyahat başlangıç tarihinden ve kullanılacak olan aracın kalkış saatinden önce ( uçaklar için bilet üzerinde hava alanında olunması gereken saat geçerlidir.) aşağıda belirtilen hallere bağlı olarak seyahati iptal ettirmek zorunda kalması durumunda seyahat acentesinin geri ödeme yapamayacağı miktarı poliçe limitleri dâhilinde temin etmektedir.
o Sigortalının ölümü, ciddi kaza veya acil kapsamında değerlendirilecek hastalık durumu (Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş acil hastalıklar)
o Birinci derece akrabalarından ya da birlikte seyahat ettiği kişilerden birinin ölümü, seyahate engel olacak derecede ağır bedensel yaralanması veya ağır hayati tehlikesi bulunan acil kapsamındaki hastalığı
o Sigortalının evinin aniden yanması ya da doğal afetler nedeniyle oturulamaz hale gelmesi
o Sigortalının işyerinin aniden yanması ya da doğal afetler nedeniyle oturulamaz hale gelmesi
Hasar talebinde bulunurken tüm hallerin sigortalı tarafından belgelenmesi ön şarttır. (Ölüm raporu, tam teşekküllü devlet/üniversite hastahanelerinden hastalığa ilişkin rapor, polis tutanağı, itfaiye raporu, tapu, ikametgâh belgeleri ibraz edilecektir.)
Seyahat acentesi iptal durumunda hizmet vermediği için sigortalıya hizmet bedelini geri ödemek ile yükümlüdür. Ancak, iptalin geç bildirilmesi nedeni ile diğer tur sağlayıcılarından temin edemeyeceği kesinti tutarları bu teminat kapsamına girmektedir. Seyahat acentesi bu kesintileri belgelemekle yükümlüdür.

1)Herhangi bir talep halinde SOMPO JAPAN Sigorta ve April Türkiye’nin sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden Sigortalı’nın bu Poliçe’nin koşullarına uymakta olmaları koşuluna bağlıdır.

2) Bu Poliçe kapsamındaki talebi için Sigortalı;

Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır.

Poliçe kapsamındaki acil bir durumda Sigortalı SOMPO JAPAN Sigorta adına hizmet veren April Türkiye’nin İstanbul merkezini 24 saat boyunca 0 212 370 29 29 nolu telefon numaralarından herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan önce en kısa sürede arar:  Adını ve soyadını, Poliçe Numarasını ve geçerlilik tarihini,  Kendisine ulaşılabilecek yer ve telefon numarasını,  Karşılaştığı problemi ve istenen yardımın türünü bildirir.

SOMPO JAPAN Sigorta ve April Türkiye’ye hizmetin tam olarak verilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri (hastane raporu, reçeteler, medikal tetkik raporları, makbuzlar, faturalar v.b.) serbest olarak temin edecektir.

 Hiçbir ödeme, taahhüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.

3) Sigortalı yine de, Sosyal Sigortalar Sistemine göre veya eğer söz konusu ise bu organizasyonların veya kurumların yerini alan özel sistemlere göre hak talebinde bulunmak zorundadır ve bu teminat tahtında hak kazandığı tutarları SOMPO JAPAN Sigorta’ya geri ödemekle yükümlüdür.

4) Elle, bedenen ve devamlı olarak makine ile çalışan kişilerin iş seyahatleri kapsam dışında olacaktır. Bu şekilde çalışan kişilerin iş konularında faaliyet göstermeksizin yapacakları turistik ve eğitim amaçlı seyahatler teminat kapsamında olacaktır.

5) Fikren ve elle çalışıp 4. maddede sayılan meslek gruplarına ait iş sahalarında ve tehlikeli kabul edilen bölgelerde görevli olanlar teminat kapsamı dışında olacaktır. ( Örn. İnşaat şantiyesinde veya sahasında çalışan mühendis ve muhasebeciler )

6) SOMPO JAPAN Sigorta ve/veya April Türkiye bu poliçede özel olarak öngörülen menfaatlerden herhangi birini mücbir sebepler nedeniyle yerine getirememesi durumunda SOMPO JAPAN Sigorta ve/veya April Türkiye sorumlu tutulmayacaktır.

7) Hastalık veya yaralanma durumunda Sigortalı, tedavi eden doktorları hasta bilgilerini gizli tutma yükümlülüğünden muaf tutacak ve tüm kanıtları ve bilgileri SOMPO JAPAN Sigorta ve April Türkiye’ye vermeye yetkili kılacaktır. Eğer gerekliyse Sigortalı’nın hastalık veya yaralanmadan önceki sağlık bilgileri de dâhil olmak üzere, tüm tıbbi dokümantasyona SOMPO JAPAN Sigorta’nın ve April Türkiye’nin doktorlarına serbestçe erişimi garanti edilecektir.

8) SOMPO JAPAN Sigorta’nın ya da April Türkiye’nin doktorlarının Sigortalı’yı serbestçe muayene edebilmeleri gerekmektedir. Bunun Sigortalı tarafından reddedilmesi halinde SOMPO JAPAN Sigorta ve April Türkiye hizmeti organize etmekten ve masrafları karşılamaktan sorumlu olmayacaktır.

1) SOMPO JAPAN Sigorta ve April Türkiye, Poliçe döneminin sona ermesinden sonra hiçbir yardım konusunda sorumlu olmayacaktır. Hastalığın veya yaralanmanın, poliçe döneminin içerisinde, yurtiçinde yapılan bir seyahat sırasında ortaya çıkması halinde, sağlanan menfaatler, poliçe döneminin sona ermesine kadar sürdürülecektir ve yapılan giderler maksimum teminat tutarını aşmayacaktır.

2) SOMPO JAPAN Sigorta’nın ve April Türkiye’nin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır:

• Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan Sigortalı veya Birinci Derece Aile Üyesi veya herhangi bir başka kişinin hileli ve kasıtlı hareketleri,
• Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar,
• Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına, yıldırım ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,
• Terorizm, isyan ve ayaklanmalar,
• Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekâtı,
• Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar, akut ve kronik radyasyon hastalıkları ve komplikasyonları,
• Ambalajı yeterli olmayan, etiketi bulunmayan, kırılan veya bozulan ürünler içeren bagajlar,
• Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
• Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar),
• Gebelikten veya doğumdan kaynaklanan durumlar veya bunların komplikasyonları veya gebeliğin kendi isteğiyle sona erdirilmesi, (Sigortalı hamile kadının 38 yaşından küçük olması ve hamileliğin 30. haftasının tamamlanmamış olması şartıyla hamilelikte akut bir komplikasyon sonucu doğrudan anne ve/veya çocuğun yaşamını kurtarmak amacıyla alınacak tıbbi önlemlerin masrafları kapsam içindedir), adet dönemi rahatsızlıkları, doğum kontrolü uygulamaları,
• Akut olmayan diş tedavileri,
• Rehabilitasyon tedavileri ve fizyoterapi, alternatif ve tamamlayıcı tıp tedavileri (masaj, homeopati, akupunktur v.b)
• Estetik amaçlı yapılan her türlü tedavi, kozmetik amaçlı uygulamalar ve bunlara bağlı gelişen rahatsızlıklar,
• Diş tedavi giderleri,
• Protezler, kontakt lens, ortopedik materyaller veya ortezler ve kemik birleştirme materyalleri, gözlükler, suni organlar,
• Hastanede TV seti, telefon, klima, kuaför, masaj, güzellik uzmanı gibi ek konfor sağlanması,
• Hastaneye yatırılma nedeni olan hastalık dışındaki bir hastalığın tedavisi,
• Amacı tıbbi tedaviye yönelik gerçekleştirilen seyahatler,
• Hastalık veya kazayla ilişkili olmayan tıbbi danışma ve tedavi,
• Ehliyetli bir hekim tarafından bu seyahatin tıbbi nedenlerle yasaklanmış olması,
• Koruyucu aşılar, profilaktik amaçlı tedaviler ve uygulamalar,
• Hekim dışındaki kişilerce uygulanan tedaviler,
• Yerinde tedavi edilebilecek bir hastalık veya kaza nedeniyle tıbbi nakil veya ikametgâh adresine geri dönme,
• Akıl hastalıkları ve bunlara bağlı olarak gelişen yaralanma, bedensel hastalıklar, intihar ve girişimleri,
• Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın,
varolduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,
• Kronik hastalıklar ve bazı özel hastalıklar (Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HİV enfeksiyonu, her türlü malign hastalıklar, tbc, sarkoidoz, multipl skleroz, salgın hastalıklar)
• Aşağıdaki sporların yapılması: hangi türden olursa olsun araba yarışları veya motosiklet yarışları, av faaliyetleri, yapay akciğer kullanarak su altı dalışları, umumi yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla tasarlanmamış deniz araçlarıyla uluslararası sularda dolaşma, binicilik, dağcılık, atış talimleri, boks, ne türden olursa olsun güreş sporları, dövüşme sanatları, paraşütçülük, sıcak hava balonculuğu, serbest düşme, yamaç paraşütü ve genel olarak tehlikeli olduğu bilinen her türlü spor veya eğlence faaliyeti.
• Sigortalı’nın yarışlara, sportif faaliyetlere ve hazırlama veya eğitim testlerine katılmasının sonucunda meydana gelen durumlar,
• Spor federasyonları veya benzeri organizasyonlar tarafından düzenlenen yarışlara veya turnuvalara katılma,
• Bununla ilgili bir surprim ödenmediği sürece kayak,
• Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat sıfatıyla kullanılması, motorsiklet kullanımı,
• Suç hareketleri veya bir suça iştirak sonucu gelişen yaralanma ve hastalıklar, bahisler,
• Dağ, deniz, çöl, kanyon ve mağaralardaki insanların kurtarılması,
• Bir aracın sürücü belgesi olmaksızın kullanılması veya sürücü belgesi bulunmayan bir kişiye devredilmesi sonucunda Sigortalının maruz kalabileceği bedensel yaralanmalar,
• Acil hastalıklar (ek 1 de belirtilmiştir) dışında meydana gelen her türlü tetkik, tedavi, muayene ve ilaç giderleri,
• 86 yaş ve üzerindeki kişiler.

3) Hava ambulansı ile tıbbi nakil.

4) SOMPO JAPAN Sigorta ve April Türkiye, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:

a) SOMPO JAPAN Sigorta ve April Türkiye yetki vermeden, Sigortalı tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları. (Sigortalı'nın genel şartlar ve istisnalar çerçevesinde hareket etmemesi halinde, acil durum için yaptığı hiçbir masraf kendisine geri ödenmeyecektir.)

b) Sigortalı hasarın meydana geldiği andan itibaren hiç bir işlem yapmadan ilk olarak poliçe üzerinde belirtilmiş olan asistans şirketi (April Türkiye) aramakla yükümlüdür. Aisistans şirketin aranmaması durumunda teminatlar geçersiz sayılacaktır.

c) Poliçenin limitleri dışında, seyahat sona erdikten sonra oluşan masraflar.

d) Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.

1. Şuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum
2. MI, Aritmi, Hipertansiyon Krizler: Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi bozukluğu türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek derecede yükselmesi.
3. Zehirlenmeler(hayati tehlike arz eden durumlarda geçerlidir)
4. Ciddi Genel Durum Bozukluğu: Yaşlılık, besin yetersizliği, yetersiz bakım, uzun süren ağır hastalık vb. nedenlerle kişinin sağlığının genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulması.
5. Trafik Kazası
6. Ani Felçler
7. Migren (Kusma, Şuur Kaybıyla Beraber olan Baş ağrıları olması durumunda geçerlidir)
8. Astım Krizi, Akut Solunum Problemleri
9. Yüksek Ateş: Zehirlenme, infeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut ısısının konvizyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek derecede (Ortalama 39,5 °C ve üzeridir) yükselmesi.
10. Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar: Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol açabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon düşmesi durumları.
11. Akut Batın: Mide, bağırsak gibi içi boş organların delinmesi, tıkanması ya da düğümlenmesi, iltihaplanması, vb. gibi acil müdahale gerektiren durumlar.
12. Yüksekten Düşme(hayati tehlike arz eden durumlarda geçerlidir)
13. Ciddi İş Kazaları, Uzuv Kopması
14. Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi: Sinir sistemi fonksiyonları dolayısıyla da yaşamsal fonksiyonları etkileyebilecek, beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif hastalıklar.
15. Elektrik Çarpması
16. Ciddi Göz Yaralanmaları(göz kaybına neden olacak durumlarda geçerlidir)
17. Kurşunlanma, bıçaklanma, kavga, terör, sabotaj, vb(faili belli olmayan durumlarda geçerlidir)
18. Akut Psikotik Tablolar: Aşırı saldırganlığa yol açan nörolojik ya da psikolojik rahatsızlıklar.
19. Suda Boğulma
20. Donma, Soğuk Çarpması
21. Isı Çarpması
22. Ciddi Yanıklar
23. Diabetik ve Üremik Kanama: Diabet (şeker hastalığı) ve böbrek yetersizliğinin neden olduğu bilinç bulanıklığından başlayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar girebilecek durumlar.
24. Genel Durum Bozukluğunun Eşlik Ettiği Dializ Hastalığı
25. Akut Masif Kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek boyutlarda iç veya dış kanamalar.
26. Omurga ve Alt Extremite Kırıkları: Büyük dış veya iç kanamaya yol açan bacak kırıkları ve her türlü omurga kırıkları.
27. Tecavüz
28. Dekompresyon (Dalgıç) Hastalığı: Halk arasında vurgun yemek olarak tabir edilen durum.