İnsan Kaynakları

Bizimle Çalışmak İster misiniz?

Dosya Ekle
Özgeçmişiniz ve çalışmak istediğiniz departmana ilişkin bilgiler çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Çalışan Adayı Aydınlatma Metni Kapsamında işlenecektir.

İnsan Kaynakları Politikamız

Verimliliği artırarak dış müşteri ve hissedar memnuniyetini sağlayabilmek için Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.de etkin insan kaynakları politikaları uygulayarak, iç müşteri memnuniyeti sağlamak.

TATILBUDUR.COM şirketinde İnsan Kaynakları olarak ana politikamız sürekli gelişen ve değişen dünyada çalışanlarımızın etkinliğini ve verimliliğini en üst düzeye çıkaracak İnsan Kaynakları sistem ve süreçlerini oluşturmak ve geliştirmektir.

Bu temel üzerine kurulan politikamız;

 • Doğru pozisyona doğru insan kaynağını yerleştirmek
 • Yaratıcı ve kendini geliştirmek isteyen insan kaynağı bulmak, motive etmek suretiyle firmaya aidiyetini sağlamak
 • Var olan insan kaynağını kişisel ve teknik anlamda sürekli geliştirmek
 • Adil ve objektif performans sistemini kurmak ve yönetilmesini sağlamak
 • Başarıyı ödüllendirmek
 • Sahip olduğu insan kaynağı için etkin bir kariyer planlamasını yapmak
 • Verimliliğin artması için tüm bu unsurlarla teknoloji ile birleştirmek ve uygun çalışma ortamı yaratmak
 • Dürüstlük
 • Sorumluluk, işini sahiplenme ve duyarlılık
 • Güven ve adalet
 • Saygı
 • Sürekli eğitim ve gelişim
 • Ekip çalışmasında etkinlik ve başarı
 • Etkin iletişim ve bilgi paylaşımı
 • Seçme ve yerleştirme kriterlerini belirlemek
 • Personel yönetmelik ve prosedürlerini oluşturmak
 • Eğitim ve gelişim sürecini belirlemek
 • Yetenek yönetimi sürecinin kurulması
 • Ödül ve ceza sisteminin kurulması
 • Ücretlendirme yönetiminin kurulması
 • Performans değerlendirme yönetiminin kurulması
 • Kişisel gelişim ve kariyer planlama yönetiminin kurulması
 • İletişim sürecinin belirlenmesi
 • Personel ve özlük işleri sürecinin iyileştirilmesi

İnsan Kaynakları Uygulamaları

İnsan Kaynakları Departmanı tarafından adil ve objektif şekilde bir değerlendirme yapılarak, firma kültürüne uygun seçme ve yerleştirme sürecinin işletilmesi sağlanır.

İşe alım süreci ihtiyaçların belirlenmesi ile başlar. Her yıl bütçe döneminde departman bazında insan gücü planlaması yapılır ve yıl içerisinde işe alınması planlanan çalışan sayıları departman bazında belirlenir. Bunun dışında yıl içerisinde çeşitli sebeplerle ayrılan çalışanların yerine işe alım yapılır.

Şirketimize Posta, e-posta, internet sitesi, şahsi başvuru veya şirket çalışanlarımızın önerileri gibi farklı kaynaklardan gelen iş başvuruları kabul edilir

Başvuruların incelenmesinin ardından adaylara yetkinlik bazlı mülakat ve pozisyona göre kişilik envanteri testi yapılır. Mülakatlar departman yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yapılır. Uygun bulunan adaya İnsan Kaynakları Departmanı tarafından iş teklifi yapılır. Gerekli evrakları tamamlayan adayın, belirlenen tarihte işbaşı yapması ile işe alım süreci tamamlanır.

Her yıl Şubat-Mart aylarında internet üzerinden staj talepleri toplanmakta, Nisan ayı ilk haftasında bütçe dahilinde değerlendirilerek ilgili departmanlara yerleştirilmesi sağlanmaktadır.

Oryantasyon süreci, iş teklifini kabul eden adaya tamamlanması gereken evraklar listesinin verilmesi ile başlar.

Oryantasyon eğitimleri İK Oryantasyon ve İş başında Teknik Oryantasyon olmak üzere iki bölümden oluşur. Genel Oryantasyon Eğitimi yeni göreve başlayan çalışanın, işyeri, ürün, çalışma ortamı ve kuralları, işyeri uygulamaları gibi genel konularda bilgi edinmesini sağlar. İş başında Teknik Oryantasyonun içeriği, yeri ve süresi ilgili departmanın Yöneticisi tarafından belirlenir ve çalışan bu süreç boyunca İnsan Kaynakları Departmanı tarafından takip edilir. Oryantasyon süreci 2 aylık deneme süresi sonunda, departman yöneticisi tarafından deneme süresi değerlendirme anketinin ve personel tarafından işe uyum eğitimi sonuç raporunun tamamlanmasıyla son bulur.

Organizasyonun her seviyesindeki çalışanlara organizasyon el gereksinimler, şirket hedefleri, bireysel hedefler ve çalışanın kişisel gelişim ihtiyaçları doğrultusunda, yıl sonu bütçe döneminde, şirket içi ve dışı eğitim programları planlanıp, yıl içerisinde gerçekleştirilir. Önceliklerin değişmesi ve yeni ihtiyaçların oluşması durumunda tüm çalışanlarımız için plan dışı eğitimler de Yıllık Eğitim Planı’na dahil edilir.

Performans ölçme ve değerlendirme sonuçları ışığında her yıl, bütçe döneminde departman yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan eğitim ihtiyaç analizleri doğrultusunda; yıllık eğitim bütçesi göz önünde bulundurularak şirket/departman/çalışan bazında yıl içerisinde alınacak eğitimler belirlenir ve eğitim planı oluşturulur. Planın onaylanması ile birlikte uygulama başlar.

Şirket kültürüne uygun davranışları ve şirket hedeflerine yönelik iş sonuçlarını baz alan performans değerlendirme sonuçlarına göre terfi ve atamalar gerçekleştirilir.

Şirketimizde her yıl gerçekleştirilen hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi sonucuna göre çalışanın o yıl ki çalışma ve kişisel gelişim planları yapılır.

Yönetici atamalarının şirket içerisinden yapılmasına özen gösterilmektedir.

Şirketimiz öncelikleri arasında çalışanlarımızın kariyer gelişimi yer almaktadır. Yetenek havuzlarımızdaki çalışanlarımız, bir üst göreve atama için hazır hale getirilir. Boş pozisyonlar için pozisyonun gerekliliğine uygun yetkinlik ve yeterliliğe sahip çalışanlarımız öncelikli olarak değerlendirilir. Çalışanlarımızın profesyonel gelişimi ve şirketlerimizin iş hedeflerinin optimal şekilde çakışması sağlanılır.

Bu yolda başarıya ulaşmak için çalışanlarımızın gelişimlerini desteklemek, takip etmek, değerlendirmek, kendilerine ve kuruma yaptıkları katkılarla birlikte yatay ve dikey gelişim fırsatları yaratmak İnsan Kaynakları Müdürlüğünün hedef ve görevlerindendir.

Kariyerinde başlangıç yapmak veya yön değiştirmek, hedeflediği işe ulaşmayı destekleyecek bilgi beceri ve yeteneklere sahip olmak isteyen çalışanlarımız şirketlerimizin sağladığı iç ve dış eğitimler, gelişme programları ile desteklenmekte ve bu yolda yönlendirilmektedir.

Çalışanların görev ve sorumlulukları, proje çalışmaları ve yetkinliklerini dikkate alarak uygulanması için planlanan Bireysel Performans Yönetim Sistemi, Ödül Sistemi, Organizasyon el ve Bireysel Gelişim Sistemi yapılandırılmaktadır.

 • Çalışma saatlerimiz 09:00-20:00 arasıdır. Bazı departmanlarımızın işi gereği shift uygulaması mevcut olup sezona göre değişkenlik göstermektedir.
 • İzin politikamız yasal izin sürelerine çalışan gereksinimleri göz önüne alınarak eklenen ilave izinlerle zenginleştirilmiştir.
 • Pozisyonları gereği çalışanlarımıza prim ve ödüllendirme sistemlerimiz mevcuttur.
 • Ücret artışları, yılda bir defa yapılmaktadır. Yapılan artış oranlarında enflasyon, kıyaslama verileri ve performans değerlendirme sonuçları dikkate alınmakta; pozisyonlara göre oluşturulan skalalarda ücret ayarlamaları gerçekleştirilmektedir.
 • Öğle yemeği ve çalışanlarımızın ulaşımı için çeşitli güzergahlarda servis olanakları mevcuttur.
 • Haftanın belirlenen gün ve saatlerinde işyeri hekimimiz çalışanlarımıza hizmet etmektedir.
 • Tüm iş sağlığı ve güvenliği uygulaması çalışanlarımızın güvende ve emniyetli çalışmasına olanak tanımak adına önemle takip edilmekte ve uygulanmaktadır.
 • Şirket ana stratejilerinden biri olan çalışanlarımızın bağlılığını ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle çalışanların birbirlerini daha iyi tanımalarını ve birlikteliğini hedeflemekteyiz.