Kişisel Verilerin Korunması

III.   SÜREÇLERE GÖRE İŞLENEN VERİLERİNİZ

A.WEB SİTESİ VE MOBİL UYGULAMA

Web Sitemizi Ziyaret Ediyorsanız veya Mobil Uygulamamızı Kullanıyorsanız

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Tatilbudur web sitesini veya mobil uygulamasını kullanımınız sebebiyle tarafınıza ait bazı kişisel verileri elde ederiz. Bu kapsamda;

Web Sitesi Trafik Bilgileriniz, İşlem Güvenliği (Bağlantı Zamanı, Ziyaret Edilen Sayfa, IP Adresi gibi)

Bunların yanında çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgilendirmeye Çerezlerle İşlenen Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni’nden (Çerez Aydınlatması) erişebilirsiniz.

Tatilbudur mobil uygulamasını kullanımınız halinde yukarıdakilerden farklı olarak İşlem Güvenliği (Mobil cihaz bilgileri, Arıza ve performans tanıları) bilgileriniz

 

B. ÜYELİK SÜREÇLERİ

Üye Oluyorsanız

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Tatilbudur’un bazı hizmetlerinden faydalanabilmek için üye olmanız gerekmemektedir. Üye olmak istemeniz halinde kişisel verileriniz işlenir. Bu bağlamda üyelik sırasında ve daha sonra yaptığınız işlemler sırasında işlenen;

Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Hukuki İşlem ve Pazarlama kategorilerindeki kişisel verileriniz;

c) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle

 

C. ALIŞVERİŞ SÜREÇLERİ

Tatilbudur'da otel ve tur rezervasyonları ile uçak bileti satın alma işlemlerini üyelik olmadan da gerçekleştirebilirsiniz. Bazı durumlarda tur şirketlerinin planlama yapabilmesi amacıyla web sitesi üzerinden satış yapılmamakta, çağrı merkezi ile iletişime geçmeniz beklenmektedir.

Otel ve Tur Süreçleri

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Otel Rezervasyonu ve Tur Aramalarınızda; aramanıza ilişkin kimlik, iletişim, Hukuki İşlem, Müşteri İşlem(Rezervasyon Bilgileri), işitsel kayıt kategorilerindeki kişisel verileriniz;

Otel ve Tur Rezervasyonu Satın Alımlarınızda; alım işleminize ilişkin Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem,  Finans kategorilerindeki kişisel verileriniz;

Mesafeli Sözleşmeniz ve Ön Bilgilendirme Formuna İlişkin; Kimlik (Ad, Soyad), İletişim (Adres, E-Posta Adresi, Telefon), Müşteri İşlem (Rezervasyon Zamanı, Rezervasyon Bilgilerivb), kişisel verileriniz;

 

 1. KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ndaki Kalıcı Veri Saklayıcısı İle Bildirim Yükümlülüğü'ne (Madde 6) istinaden işlenmekte ve tarafınıza iletilmektedir.

 

Yukarıda kategori olarak belirtilen kişisel veriler, Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Üyelik Sözleşmesine ve/ veya Otel Rezervasyon Sözleşmesine istinaden işlenmekte ve konaklamak istediğiniz otel/konaklama tesisi ile paylaşılmakta ve üye değilseniz satış işleminin tamamlanmasından sonra, üyeliğiniz var ise üyeliğinizin sona ermesinden itibaren saklama ve imha politikamızda belirtilen süre kadar saklanmakta ve süre sonunda imha edilmektedir.  

Uçak Bileti Satışı Süreçleri

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Uçak Bileti Arıyorsanız ve satın alıyorsanız; aramanıza ve satın alım işlemelerine ilişkin; Kimlik, iletişim, Müşteri İşlem, İşlem güvenliği kategorilerindeki 

Mesafeli Sözleşmeniz ve Ön Bilgilendirme Formuna İlişkin; Kimlik (Ad, Soyad), İletişim (Adres, E-Posta Adresi, Telefon), Hukuki İşlem, Müşteri İşlem (Rezervasyon Zamanı, Rezervasyon Bilgileri, Tutar), kişisel verileriniz;

 

 1. KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle

Sizinle akdedilecek/ akdedilen Uçak Bileti Satış Sözleşmesine istinaden ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ndaki Kalıcı Veri Saklayıcısı İle Bildirim Yükümlülüğü'ne (Madde 6) istinaden işlenmekte ve tarafınıza iletilmektedir.

Yukarıda kategori olarak belirtilen kişisel veriler, Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Üyelik Sözleşmesine ve/ veya Otel Rezervasyon Sözleşmesine istinaden işlenmekte ve konaklamak istediğiniz otel/konaklama tesisi ile paylaşılmakta ve üye değilseniz satış işleminin tamamlanmasından sonra, üyeliğiniz var ise üyeliğinizin sona ermesinden itibaren saklama ve imha politikamızda belirtilen süre kadar saklanmakta ve süre sonunda imha edilmektedir.  

Ödeme ve Faturalandırma Süreçleri

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Tatilbudur web sitesi ve mobil uygulaması üzerinde kredi kartınızla yapacağınız tüm işlemleriniz GeotrustRapidSSL sertifikasıyla güvence altına alınmıştır. Kart bilgileriniz 2048 bit koruma ile şifrelenerek iletilmektedir.

Kredi Kartı ile Ödeme: Tatilbudur üzerinde gerçekleştirdiğiniz ödeme işlemi için girdiğiniz kredi kartı bilgilerinizi içeren Kimlik (Ad, Soyad), Finans (Kredi Kart Numarası, Kredi Kartı Son Kullanım Tarihi, Kredi Kartı Güvenlik Numarası, Ödeme Şekli), Müşteri İşlem (Ücret, İşlem Açıklaması, İşlem Zamanı, İşlem Numarası, Onay Numarası) kategorilerindeki kişisel verileriniz;

Havale/EFT ile Ödeme: Ödemenizi havale/EFT yoluyla gerçekleştiriyorsanız, Kimlik (Ad, Soyad), İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası,),  Müşteri İşlem (Rezervasyon Numarası ) kategorilerindeki kişisel verileriniz; 

Fatura Düzenlenmesi: Satın aldığınız ürün veya hizmetler sebebiyle tarafınıza fatura düzenlenmesi talep edilmişse, Kimlik (Ad, Soyad ve T.C. Kimlik No), İletişim (Adres ) Finans (Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik No) Müşteri İşlem kategorilerindeki kişisel verileriniz;

 1. KVKK Md.5/2 a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi

c) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir. 

Yukarıda kategori olarak belirtilen kişisel veriler, Sizinle akdedilen sözleşme kapsamında işlenmekte ve akabinde ilgili ödeme kuruluşu ve banka ile, Vergi Usul Kanunu (kanun No: 213)'ndaki Fatura Ve İrsaliye Düzenleme Zorunluluğu'na (Md. 230/1 5. bent ve Md.232/1) istinaden işlenmekte, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra No:433)'ndaki E-arşiv Fatura Düzenleme Zorunluluğu'na (Madde 3/b) istinaden E-fatura entegratör firma ve GİB ile paylaşılmakta ve üye değilseniz satış işleminin tamamlanmasından sonra, üyeliğiniz var ise  üyeliğinizin sona ermesinden itibaren saklama ve imha politikamızda belirtilen süre kadar saklanmakta ve süre sonunda imha edilmektedir.  

İşlem ve Elektronik Ticaret Kayıtlarını Saklama Süreçleri

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Tatilbudur web sitesi ve mobil uygulaması üzerinde gerçekleştirdiğiniz işlemlerin log (iz) kayıtları, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve saklama amaçlarıyla KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.

Tatilbudur üzerinde gerçekleştirdiğiniz elektronik ticaret işlemine ilişkin işbu aydınlatma metninde açıklanan kişisel verileriniz;

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcılar İle Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklanma Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden saklanmaktadır. 

Ayrıca belirtilen faaliyetlere ilişkin kişisel veriler Tatilbudur üzerinden satın aldığınız hizmetler ile imzaladığınız sözleşmelere ilişkin kayıtlar, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ve saklama ve imha politikamızda belirtilen süre kadar saklanmakta ve süre sonunda imha edilmektedir.

D. İLETİŞİM VE PAZARLAMA SÜREÇLERİ

Tatilbudur web sitesinde yer alan Memnuniyet/Şikayet/Öneri İstek formu, KEP adresi, e-posta ve diğer kanallar ile bize bildirdiğiniz konu, talep ve şikayetler, kimlik ve iletişim bilgileriniz ile birlikte;

Çağrı Merkezi

Tatilbudur çağrı merkezi ile iletişime geçmeniz halinde işlenen ad, soyad, telefon numarası ve ses kaydı bilgileriniz; iletişim faaliyetlerinin, satış sonrası destek süreçlerinin, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve talep / şikayetlerin takibi amaçlarıyla, KVKK’nın 5. maddesinde öngörülen, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir.

Whatsapp İletişimi

Tatilbudur ile Whatsapp üzerinden iletişime geçmek isterseniz kimlik ve iletişim bilgileriniz, Uygulama Üzerinden İletişim Sağlanması, Talep/Şikayetlerin Takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve  Whatsapp verilerinin yurt dışında bulunması sebebiyle kişisel verileriniz yalnızca KVKK Md.9/1'de düzenlenen yurt dışına kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda işlenir ve Whatsapp LLC’ye aktarılır.

 

IV.   Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz tatilbudur.com web sitesi ve Tatilbudur mobil uygulaması üzerinden dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir. Fiziki olarak ilettiğiniz belgeler otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir. Bu elde etme işlemleri, web sitesine girmeniz, formları doldurmanız ya da fiziki evrakları posta veya sair yöntemlerle bize iletmeniz gibi yöntemlerle gerçekleşir.

Otomatik veri işleme, bilgisayar, telefon gibi işlemci sahibi cihazlar tarafından yerine getirilen, yazılım veya donanım özellikleri aracılığıyla önceden hazırlanan algoritmalar kapsamında insan müdahalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen işleme faaliyetidir. Kısmen otomatik veri işleme ise insan etkisi bulunan ancak yine bilgisayar gibi işlemci sahibi cihazlar vasıtası ile kişisel veri işleme faaliyetidir. Otomatik olmayan yöntemlerle işlenen kişisel verilerinizden yalnızca bir veri kayıt sisteminin parçası olanlar Kanun kapsamında kişisel veri işleme olarak değerlendirilir.

 

v. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz kişisel verilerinizi Kanun’da yer alan temel ilkeler ile Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddesine uygun olarak; hizmetlerimizi sunabilmek, Şirketimize iletmiş olduğunuz taleplerinizi cevaplandırmak, sonuçlandırmak, sizlerle iletişime geçmek, talebiniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimiz konusunda bilgilendirilmeniz amacıyla hizmetlerinden yararlandığımız veya iş birliği içinde olduğumuz tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla; ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve kanunen yetkilendirilmiş resmi merciler ve gerçek kişiler gibi üçüncü kişilerle paylaşabilmekte, Kanun’un öngördüğü şekilde yurtiçine ve Kanun’un 9. maddesinde yer alan koşullar kapsamında açık rızanıza bağlı olarak bulut bilişim teknolojisinden yararlanmak amacıyla yurtdışına aktarılabilmektedir. Şirketimiz kişisel verileriniz aktarılması sürecinde Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerine uygun hareket etmekte ve verilerinizin gerektiği şekilde korunması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

 

 

 • Kredi kartı bilgileriniz ile ödemeye ilişkin kişisel verileriniz ödemenin alınabilmesi amacıyla ödeme hizmet sağlayıcı tedarikçilerimiz ve bankaya aktarılmaktadır.
 • Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz, güvenli şekilde barındırılması ve yedeklenmesi amacıyla veri saklama tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

V.   Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler, Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin talepleriniz, işbu aydınlatma metninde düzenlenen yöntemlerle veri sorumlusuna iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak; Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde veri sorumlusu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

 

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler; aydınlatma metninde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini, kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formunu doldurup imzalayarak Şirketimize ücretsiz olarak iletebilecektir. 

VI.   Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu;

Başvurunuzda;

Başvurunuz otuz gün içinde sonuçlandırılarak (i) Kabul edilip talebiniz ile ilgili tarafınıza bilgi verilebilir veya (ii) Gerekçesi açıklanarak reddedilebilir.